Leo CleanLeo Clean

Hiilijalanjälkemme 2023

Leo Clean Oy:lle on tehty kansainvälisen kasvihuonekaasu protokollan (GHG protocol) mukainen organisaation hiilijalanjälkilaskenta.

Laskennan lähtökohtana on ottaa huomioon kattavasti yhtiön toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Laskenta tehtiin operatiivisen hallinnan lähestymistavalla, missä laskentaan sisällytettiin kaikki ne toiminnot, joihin yrityksellä on operatiivinen kontrolli. GHG protokollan mukaiset kategoriat scope 1, scope 2 ja scope 3 käytiin läpi perusteellisesti. Laskentaan sisältyy kattavasti kategoria yrityksen alkupään arvoketjusta ja omasta toiminnasta.

Laskenta tehtiin Greenstep Oy:n toimesta toimittamamme datan perusteella.

Leo Cleanin päästöjakauma on tyypillinen palvelualan yrityksille ja Leo Clean tulee jatkossa kehittämään toiminnastaan hiilineutraalimpaa. Prosessissa seuraavaksi ajoneuvokannan sähköistämisen muutokset.

Hiilijalanjälki

Leo Cleannin hiilijalanjälki vuonna 2023 oli 161 t CO2e.

 • Omista ajoneuvoista aiheutuvat suorat päästöt (scope 1)
  muodostivat 33 % kokonaispäästöistä.
 • Energian kulutuksesta syntyvät päästöt (scope 2)
  kattoivat yhteensä 18 % kokonaispäästöistä.
 • Loput päästöt aiheutuivat epäsuorista scope 3 päästöistä,
  joista suurimpina ostetut tuotteet ja palvelut (21%) sekä
  työntekijöiden työmatkat (18 %).
Scope Kategoria Päästöt [t CO2e]
Markkina-
perusteiset
Päästöt [t CO2e]
Sijainti-
perusteiset
Scope 1 Omat ajoneuvot 53
Scope 2 Sähkö 4 0,3
Scope 2 Lämpö 26 9,5
Scope 3 Ostetut tuotteet ja palvelut 33
Scope 3 Pääomahyödykkeet 1
Scope 3 Polttoaineiden tuotanto ja energiasiirtohäviöt 14
Scope 3 Kuljetus ja jakelu 03
Scope 3 Jätteet 0,1
Scope 3 Liikematkustus 2
Scope 3 Työntekijöiden työmatkat 29
Hiilijalanjälki yhteensä t CO2e 161 142

Hiili-intensiteetti

Hiili-intensiteetti kuvaa yrityksen toiminnan hiilijalanjälkeä suhteessa liikevaihtoon. Hiili-intensiteetti voidaan laskea myös tilauskohtaisesti, jolloin se ilmentää keskimääräistä asiakaskohtaista hiilijalanjälkeä.

Hiili-intensiteetti per liikevaihto – Meur 14,9 t CO2e
Hiili-intensiteetti per liikevaihto – eur 0,015 kg CO2e
Hiili-intensiteetti per keskimääräinen asiakkuus 0,28 t CO2e

Esimerkkejä hiilijalanjäljistä vuositasolla

Suomen hiilidioksidipäästöt 2022 45,8 milj. t CO2e
Keskikokoinen valmistava yritys 1000-10000 t CO2e
Keskikokoinen asiantuntijayritys 0,28 t CO2e
Leo Clean Oy 161 t CO2e
Keskivertosuomalainen 10,3 t CO2e

Päästöjakauma

Hiilijalanjälki kategorioittain

Pyydä tarjous Leo Cleanilta