Leo CleanLeo Clean

Vastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta on yhtä tärkeä kuin vastuullisuus yksityiselämässä. Tämän vuoksi Leo Clean Oy:n yritysvastuun kantaminen tarkoittaa, että ymmärrämme paikkamme yhteiskunnassa ja miten toimintamme vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Leo Clean huomioi toimintansa taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Harjoitamme liiketoimintaa kestävällä tavalla ja huolehdimme kannattavan liiketoiminnan edellytyksistä.

Taloudellinen vastuu sisältää yrityksen kannattavuuden tehokkuuden ja kilpailukyvyn sekä korruption ja lahjonnan vastaisen toiminnan.

Ympäristövastuullisuus pitää sisällään mm. ilmastonmuutoksen torjunnan, veden, ilman ja maaperän suojelun, luonnonvarojen suojelun ja vastuullisten tuotteiden valinnan.

Sosiaalinen vastuu kattaa mm. vastuu henkilöstöstä, työturvallisuudesta, kouluttamisesta ja tasa-arvosta.

Taloudellinen vastuu

Leo Clean:in vakaa taloudellinen pohja luo mahdollisuuden kannattavalle liiketoiminnan toteuttamiselle luoden työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja yhteiskunnalle.

Leo Clean kuuluu Vastuu Group Luotettava kumppani palvelun piiriin. Emme hyväksy korruptiota emmekä lahjontaa missään muodossa.

Vastuu ympäristöstä

Leo Clean huomioi ympäristön kuormituksen kaikessa toiminnassaan. Siivousaineet valitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Leo Clean:in toiminnoissa huomioidaan luonnonvarojen niukkuus ja toimintamme vaikutus ympäristöön. Toiminnassamme pyrimme rajoittamaan materiaalien ja luonnonvarojen käyttöä, sekä olla aiheuttamatta suoria tai välillisiä päästöjä. Toteutamme kohteissa aina asiakkaidemme ympäristökriteereiden mukaista jätteiden kierrätystä.

Toimimme asiaankuuluvan ympäristölainsäädännön mukaisesti ja jokapäiväisissä toiminnoissamme pyrimme mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin. 

Sosiaalinen vastuu

Perustamme kaiken toimintamme ajatuksella jokaisen ihmisen tasa-arvoisesta asemasta ja yhdenmukaisesta kohtelusta. Lisäksi yritysvastuuvaatimukset perustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja kansallisiin ja kansainvälisiin työnteosta, ympäristöstä ja korruptiosta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin.

Pyydä tarjous Leo Cleanilta