Leo CleanLeo Clean

Leo Cleanin historia

2009 Suomen talouskasvu siivittää Leon kasvua

Leo Clean Oy:n perusti Leo Falck vuonna 1993. Alkuaikoina Leo Cleanin asiakkaana oli vain muutama suuryritys. Vuoden 2009 taloustaantumassa nämä yritykset keskittivät palveluhankintansa kaikkia pohjoismaita koskevaksi sopimukseksi, johon pieni perheyritys ei voinut vastata. Kuitenkin tämä 19 vuotta kestänyt asiakassuhde opetti, että tarvitaan iso joukko osaajia kasvun ja joustavuuden mahdollistamiseksi.

2011 Leo Cleanin uusi aika

Yhtiössä suoritettiin sukupolvenvaihdos vuonna 2011 ja Minna Falck siirtyi isänsä jalanjäljissä luotsaamaan yhtiötä puolisonsa Donald Lillqvistin kanssa. Yhtiön historia antoi pohjan arvoille, josta päätettiin luoda kokonaan uusi ihmiskeskeinen palvelumalli, jossa oikea ihminen on oikeassa paikassa.

2013 ja 2020 Voimakasta kasvua

Voimakas kasvu alkoi vuonna 2013, jolloin Leo Clean noteerattiin Suomen kasvajayrityksenä. Liikevaihto kasvoi seuraavien kolmen vuoden aikana voimakkaasti ja yritys kiilasi itsensä Suomen kasvuyritysten kärkijoukkoon. Vuonna 2016 yli 6 M€ liikevaihtoa tekevä Leo Clean Oy on merkittävä siivouspalvelujen tuottaja omalla toiminta-alueellaan. Leo Cleaniin luottavat useat suomalaiset huippubrandit. Saimme Kasvaja-sertifikaatin myös vuonna 2020.

Vastaamme jo 55 % Suomen kauppakeskusten pinta-alasta. Voimmekin kutsua itseämme markkinajohtajaksi kauppakeskussiivouksen osalta.

Leo Cleanin arvot

Rohkeus

Perheyhtiön arvot kulminoituvat yhtiön logoon. Tunnuksemme keskellä on Leijona, joka symboloi rohkeutta, oikeudenmukaisuutta, viisautta, voimaa ja ammattiylpeyttä. Leo Clean on rohkea perheyritys ja henkilöstömme on meille voimavara. Pidämme henkilöstöstämme huolta kuin perheestä, sillä tämä on ihmisten työtä. Ihmisemme ovat Leo Clean Oy.

Oikeudenmukaisuus

Luottamus edellyttää tuttuutta, lähellä olemista ja vuorovaikutusta. Siksi olemme luoneet palvelukonseptin, joka on ainutlaatuinen yhdistelmä teknistä seurantaa ja avointa sekä rehellistä kanssakäymistä työntekijöidemme ja palveluesimiesten välillä. Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kommunikointiin ja opimme kritiikin kautta. Oikeudenmukaisuuden myötä henkilöstömme on rakentunut toimivaksi ryhmäksi, kuin perheeksi.

Voima

Vaikka itsensä johtamisen taidot ovatkin valttia työelämässä, tarvitaan myös yritystä ja sen voimakasta johtoa osoittamaan suuntaa, määrittämään tavoitteet ja rakentamaan toimivaa kulttuuria. Voimakas tahto menestyä näkyy tuloksissamme. Olemme onnistuneet kasvussamme ja leijonan lailla laajentaneet reviiriämme betoniviidakossa.

Viisaus

Luottamus ei synny itsestään. Se vaatii johdolta aktiivista tekemistä, läsnäoloa, kuuntelemista ja kykyä tehdä viisaita päätöksiä ja oikeudenmukaiseksi koettuja ratkaisuja. Luottamuksen rakentaminen asiakkaiden ja Leo Clean Oy välille vaatii halua olla sen arvoinen.

Ammattiylpeys

Meille ammattiylpeys tarkoittaa, että emme katoa ammatillisen roolin taakse tai palvele sinua asiakaspalvelukeskuksen kautta. Me olemme läsnä asiakkaidemme arjessa omilla kasvoillamme, yhdessä ihmistemme kanssa. Näin rakennamme vuorovaikutussuhdetta, jossa on aitoa arvostusta ja luottamusta. Vain sisäistämällä asiakkaidemme arvot ja toimintamallit voimme tuottaa heille palvelua, josta voimme olla itsekin ylpeitä.

 
1993

perustettu

400

ammattilaista

13

+ M€ liikevaihto 2023

621

tyytyväistä asiakasta

 

LEO CLEAN

Johdon ajatuksia

Donald Lilqvist Leo Clean Oy

Toimitusjohtaja

Donald Lillqvist

Vuonna 2006 siirryin perheyrityksemme palvelukseen. Yhtiön historia oli entuudestaan tuttu, sillä olin seurannut yhtiön toimintaa jo vuosia. Humanistinen katseeni suuntautui henkilöstöön ja ymmärsin nopeasti, että oikeilla henkilöstövalinnoilla voimme voimakkaasti vaikuttaa yhtiömme tulevaisuuteen. Nyt voin ylpeänä katsoa kuinka voimakas ja luotettava kumppani Leo Cleanista on asiakkaillemme tullut. Henkilöstö on edelleen suurin arvomme, sillä palvelu tulee ihmisistä ja ihmisemme ovat Leo Clean.

Me toteutamme sen minkä lupaamme.

Minna Falck Leo Clean Oy

Hallintojohtaja

Minna Falck

Yrittäjyys on aina ollut läsnä elämässäni. Perheyrityksen kasvun myötä roolini yrityksen sisällä on muuttunut ja vähitellen kasvanut. Hallintojohtajana olen kehittämässä yrityksen sisäisiä toimintoja, liiketoimintoja sekä rakentamassa työntekijöillemme parempaa työpaikkaa. Viime vuosien menestyksen ja kasvun on mahdollistanut sitoutunut ja motivoitunut henkilöstömme. Siksi erityisesti henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää.

Petri Kivikoski Leo Clean Oy

Liiketoimintajohtaja

Petri Kivikoski

Leo Cleanin 2012 astuin Leo Cleanin palvelukseen. 28 vuoden kokemuksellani päätimme rakentaa palvelualan yrityksen, jossa palvelu ja laatu kulkisi käsi kädessä. Pitkä kokemus palvelualalta toi opit, jotka päätettiin jalkauttaa Leo Cleanin strategiaan. Loimme polun menestykseen yhdessä tarkoin valitun henkilöstömme kanssa. Tulokset näemme tämän päivän menestyksessämme. Leo Cleanista on tullut käsite pääkaupunkiseudulla.

Leo Clean

Takaa laadun

Palveluesimiehemme ovat alan ammattilaisia, koulutettuja ja kokeneita. He vastaavat henkilökohtaisesti kohteenne siivoustason pysymisestä sovitulla tasolla viikoittaisen omavalvonnan ja Leo Clean Digital -järjestelmän avulla. Kuukausittaisessa laatutapaamisessa käydään kohteen siivoustilanne läpi ja annetaan siivoustasolle laatuarvosana. Palveluesimies osallistuu palvelujohtajan kanssa kerran vuodessa pidettävään vuosipalaveriin, jossa tarkastellaan kulunutta vuotta ja suunnitellaan seuraavan vuoden siivousasioita. Kaikki asiakastapaamiset tallennetaan aina LC-laatuohjelmaamme.

Pyydä tarjous Leo Cleanilta